BOOSTER RH ให้ความชุ่มชื่นมากกว่า Hyaluronic ทั่วไป

aBetterDay Perfect Skin Booster RH

RH คืนความชุ่มชื่นผิวที่มากกว่าทั่วไป ด้วยลูซินอล ธรรมชาติผสานกับไฮยาลูโรนิก 8 อนุภาคที่แตกต่างกัน ที่มีความเข้มขนถึง 10,0000 ppm

มุ่งตรงเข้าฟื้นฟูผิวชั้นลึก จนถึงผิวชั้นบนสุด จัดการกับความแห้งกร้านของผิว ให้ผิวกลับชุ่มชื่น เปล่งปลั่งขึ้นอีกครั้ง
ด้วยความเข้มข้นของ RH จึงสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลง เพียงข้ามคืน

ป้ายกำกับ: ABD / abetterday / booster serum / korean cosmetics / water drop / whitning / wrinkle